Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "Familjet Katolike shqiptare në Shkup (dokumente, fotografi, dhe dëshmi) = Catholic Albanian families in Skopje (documents, pictures and testimonies)"
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2