Familjet Katolike shqiptare në Shkup (dokumente, fotografi, dhe dëshmi) = Catholic Albanian families in Skopje (documents, pictures and testimonies)

Original Format

Published Book

Collection

Citation

Skender Asani, Albert Ramaj, and Natasha Didenko, Familjet Katolike shqiptare në Shkup (dokumente, fotografi, dhe dëshmi) = Catholic Albanian families in Skopje (documents, pictures and testimonies) (Shkup : Instituti I Trashëgimië Shpirtërore E Kulturore Të Shqiptarëve & Acta Non Verba, 2018).

Output Formats